Wednesday, August 31, 2005

Zasr/lana posta- Pracchet

Pratchett je znám jako ironizátor pozemských fenoménů i nešvarů, do magického světa a času zasazuje předměty každodenního života a ukazuje, jak by to také mohlo být. V knize nazvané Pravda (Talpress, Praha 2001) popisuje vznik žurnalistiky v obrovské a kypící aglomeraci Ankh-Morpork. Město samo je jednou z hlavních postav celého Pratchettova literárního snažení, je jakousi esencí urbanistického centra vysněného všemi lidmi toužícími po úspěchu. Je jakýmsi praměstem, zhmotněním naděje s jediným pevným pravidlem – nic není pevně dané. S novým stoletím, podobně jako v našem světě, přicházejí změny. V Pravdě to je svobodná žurnalistika v městském státě, v jehož čele stojí absolutistický patricij, dříve v Těžkém melodičnu (Talpress, Praha 1998) hudební revoluce a vynález rock´n´rolu, v Zaslané poště parafrázuje Pratchett pozemský internet a jako kontramotiv používá zastaralou instituci klasické pošty.

Kniha je samostatným prvkem v celé zeměplošské řadě, ale objevují se v ní postavy z předchozích knih, konkrétně jmenovaný patricij je protentokrát jednou z hlavních postav. Jeho charakter Terry Pratchett brousí téměř od počátku celé řady, patří k jedné z nejsložitějších a nejzajímavějších postav Zeměplochy. Kontrast z postavení absolutního vládce, tyrana na straně jedné a z jeho liberálního, osvíceného myšlení na straně druhé, je přesně to, nač se Pratchett ve svých knihách specializuje. Podobné motivy a jeho zábavný sloh mu umožňují vykouzlit úsměvné i smrtelně vážné okamžiky, které působí velice silný čtenářský prožitek. Podobně je tomu i s hlavní postavou knihy – Vlahošem Rosretem (Pratchett je i mistr onomatopoické komiky). Původně podvodník z povolání je vržen do magického prostoru staré pošty, která je vyplněna desítkami tisíc nedoručených dopisů. Podle Pratchettovy teorie mají slova obrovskou moc a v místech, kde se jich hromadí hodně, dochází k zakřivení času a prostoru, důsledkem čehož se i na poště dějí záhadné věci.