Friday, April 25, 2008

Josef Škvorecký

(1924)
- manželka Zdena Salivarová – také spisovatelka
- emigrovali do Toronta
- založili tam nakladatelství 68 a vydávali díla, která u nás nemohla vyjít
- narodil se v Náchodě (dějiště Zbabělců,…)
- vystudoval angličtinu a filosofii na UK, získal i doktorát
- redaktor časopisu Světová literatura
- psal texty pro divadlo, verše doslovy, překlady – americká díla

dílo: „Zbabělci“
- napsal tento román v roce 1948, ale román vyšel až v roce 1958
- kritika byla pobouřena z tohoto románu obraz revoluce na malém městě
- hovorová čeština, páskovský slang

„Legenda Emöke“
- legenda o rodícím se milostném vztahu
- pražský redaktor jede na chatu Roh potká tam vdovu Emöke
- bojuje o ni s farářem, redaktor ji opravdu miluje, ale nedokáže se vzepřít farářovým pomluvám
- nezůstanou spolu


„Sedmiramenný svícen“
- rámcová novela
- 7 příběhů – střídavě veselý a tragický
- židovská problematika
- smutné příběhy vypráví Rebeka – přežila koncentrák
- veselé příběhy vypráví Dany Smiřický

„Konec nylonového věku“
- krátce po únoru 48
- několik mladých se sejde na večírku
- různé postavy a jejich charaktery
- staví na odiv svůj „anglický nátěr“ a loučí se se svým životním stylem

„Tankový prapor“
- vyšlo v Torontu roku 1971
- události vojenské posádky v roce 1951
- autobiografie – Dany Smiřický
- zesměšňuje byrokracii na vojně
- drsná mluva

„Prima sezóna“
- vyšlo v Torontu
- povídky v době protektorátu v Kostelci
- Dany Smiřický loví ženy

„Mirákl“
- vyšlo v Torontu
- politická detektivka
- Dany Smiřický objasňuje vraždu

„Příběh inženýra lidských duší“
- Dany Smiřický imigrant v Torontu, profesor na univerzitě
- cestování v čase a prostoru (mezi Kostelcem a Torontem)
- Daného přátelé, Dany zmoudřel, ironický pohled na přátele

detektivní příběhy: „Smutek poručíka Borůvky“
„Hříchy pro pátera Knoxe“
„Konec poručíka Borůvky“
„Návrat poručíka Borůvky“
„Nápady čtenářů detektivek“ – o světových detektivních příbězích

román „Lvíče“
- detektivní zápletka
- vyšel v ČSR (69), zfilmovaný: „Flirt se slečnou Stříbrnou“
- intelektuální prostředí, vina X trest
- 50.-60. léta 19. století, ich-forma
- básník, redaktor Karel Zeden je seznámen se slečnou Lenkou Stříbrnou
- Karel i kamarád Vašek (profesor tělocviku) ji chtějí pro sebe, doktor Emil Procházka chce Lenku taky, redaktor novin zemřel, zabila ho Lenka
- humorná groteska, tragédie
„Ze života lepší společnosti“ – ironický obrázek buržoazní rodiny za 1. republiky očima dítěte, formou školních úloh
drama „Bůh do domu“
poslední dílo „Scherzo capriccioso“ – znalosti české a americké historie, osudy A. Dvořáka, genialita jeho hudby, přistěhovalci v USA, úvahy o literatuře

Labels:

Saturday, April 19, 2008

Pavel Kohout

(1928)
- básník, prozaik, dramatik, překladatel a publicista
- vystudoval gymnázium v Praze
- spoluzakladatelem souboru Julia Fučíka
- nedokončil filosofická studia, stal se spisovatelem
- 1979 – získal povolení k pracovnímu pobytu v Rakousku → byl zbaven českého občanství → 10 let byl nucen žít i se svou ženou v Rakousku, až po revoluci se mohl vrátit
dílo: básník – básně psal od svých 19 let do 25 let

„Verše a písně“
„Lásky a boje“

- přešel k dramatické tvorbě

„Dobrá píseň“ – premiéra roku 1952
„Zářijové noci“ – kritika špatné politické práce v armádě, necitnost k člověku
„Chudáček“
„Taková láska“ – reakce mladé dívky na nešťastnou lásku → sebevražda
„August August, august“ – August August pracuje v cirkuse, chce chovat 8 lipicánů, ředitel na něj pošle tygry, mocní ničí bezbranné snílky
„Marie zápasí s anděly“

próza

„Z deníku kontrarevolucionáře“
román „Maryně“ – žena → kat; výchova dívek pro výkon katovského povolání
román „Nápady Svaté Kláry“ – Klára je nadaná jasnovidskými vlastnostmi
román „Kde je zakopán pes“ – 2 dějová pásma: činnost STB, návrat do minulosti – osudy signatářů Charty 77
román „Hodina tance a lásky“ – vyšlo v Kolíně nad Rýnem během roku 1989, román o Terezíně během 2.SV
„Konec velkých prázdnin“ – ukazuje osudy československých emigrantů na západě, zachycuje jejich problémy, než zakotví ve svém novém domově

Labels:

Wednesday, April 09, 2008

Radek John, Milan Kundera

Radek John (1954)

„Džínový svět“ – obraz mentality mladých lidí 70. a 80. let

„Memento“
- varovný román, reportážní prvky
- řeší problematiku drog
- hl. hrdina – Michal (17) – zachycuje 10 let jeho života, na konci je z něho lidská troska


Milan Kundera (1929)
- narodil se v Brně, otec známý muzikolog – přednášel na JAMU
- studoval na JAMU a filosofii, studia dokončil na FAMU
- emigroval do Paříže, kde přednášel slovanskou filologii
- obdivoval Nezvala a Vančuru
- básník, prozaik, dramatik
- Kundera je ve světě brán jako výborný francouzský spisovatel, protože mu Francie nabídla podmínky pro práci

dílo: básník

1953 - „Člověk, zahrada širá“ – člověk je všestranný, mnohotvárný, odmítá ideologii socialismu

„Poslední máj“ – básnická poéma

1957 - „Monology“ – milostná básnická sbírka, erotika bez lásky → kritika to odsoudila

- potom přestal psát básně, začal se věnovat próze a dramatu


drama „Majitelé klíčů“
- děj se odehrává za okupace
- hl. hrdina – nedostudovaný architekt – člen odboje

„Směšné lásky“
- soubor povídek
- kritika hodnotila tyto povídky velice kladně
- návrat k nejlepším vypravěčským uměním
- všechny povídky mají stejné vyznění
- povídky: „Já, truchlivý Bůh“, „Falešný autoskop“

román „Žert“
- 1967
- vysoce hodnocen kritikou, období 50. let
- hl. postava: Ludvík Ján
- má známost s naivní Markétou, ona odjede na stranické školení a píše mu dopis s tím, jak jí to tam baví, on jí poslal pohled se sloganem
- slogan byl brán jako protisocialistický akt, Ludvík byl vyloučen z komunistické buňky i ze školy
- v 60. letech mohl dostudovat, později se chtěl pomstít svému kamarádovi Zemánkovi, který byl v komisi, která ho obvinila → svede jeho manželku, ale Zemánek má milenku a nevěru své ženy uvítá → žert vyšel, ale minul se účinkem
- Kundera chtěl vyjádřit: člověk není strůjcem svého štěstí, lidé jsou figurky na šachovnici dějin

- tato díla vyšla ještě v Československu, ostatní už v emigraci

„Život je jinde“ – román o deformaci člověka, který je deformován revolučním ideálem
„Valčík na rozloučenou“ – lázeňský román
„Kniha smíchu a zapomnění“

„Nesnesitelná lehkost bytí“
- vrchol jeho díla
- napsáno v Torontu
- děj se odehrává kolem roku 1968
- hl. postavy: významný chirurg Tomáš, jeho žena Tereza, Sabina a milenec Franc
- Tomáš jednou jede do malého městečka a potká tam svou lásku Terezu, vzali se, Tereza pracuje jako fotografka pro časopis
- srpen 1968 – rozhodnou se pro emigraci do Švýcarska
- ve Švýcarsku se seznámí se Sabinou a Francem
- Tereza si ve Švýcarsku nemůže zvyknout → vrátí se do Prahy
- Tomáš bez ní nemůže žít → taky se vrací do Prahy
- Tomáš se vyjádřil proti komunismu v článku do novin, je vyzván, aby to odvolal, ale neodvolá
- odchází pracovat na venkov, později skončil jako umývač oken a výkladních dveří
- Tomáš a Tereza žijí na venkově – oba v závěru umírají při autonehodě

„Nesmrtelnost“
- kritika povrchnosti, necitnosti
- prolínání pásma reality a fikce
- základní myšlenka: podstata bytí a nesmrtelnosti

drama „Jakub a jeho pán“

Labels: ,

Monday, April 07, 2008

Bohumil Hrabal

Bohumil Hrabal (1914- 1997)
- narodil se jako nemanželský syn, od 3 let otčímovo příjmení
- strýc Josef – nejvýraznější postava jeho děl
- studoval práva na Karlově univerzitě
- za války vykonával různá povolání
- po válce dostudoval práva, ale odmítl pracovat jako právník
- 1. knížku vydal až ve 49 letech, ale potom se stal jedním z nejoblíbenějších autorů

dílo: 1) 60. léta
- v tomto období samoúčelně stupňuje drastické skutečnosti

„Perlička na dně“
- kniha povídek
- příběhy lidí z okraje společnosti

„Pábitelé“
- kniha povídek
- příběhy lidí z okraje společnosti
- pábení = přehánění, improvizace, vymýšlení
- v povídkách se míchá směšné s tragickým

„Taneční hodiny pro starší a pokročilé“
- hl. hrdina – starý muž
- vypráví mladé dívce o svém živou, aby přemohl smutek ze stáří
- celá kniha psána 1 větou

Ostře sladované vlaky“
- odlišuje se od ostatních děl motivem
- hl. hrdina – Miloš Hrma, děj se odehrává v Kostomlatech během 2.SV
- vyhodil do vzduchu transport zbraní, ale nakonec byl zastřelen
- v tomto díle se objevuje vlastenecký motiv
„Inzerát na dům, ve kterém již nechci bydlet“
„Domácí úkoly z pilnosti“


2) 1970–1976
- v tomto období vyšla jeho nejlepší díla, ale ne všechny mohly být publikovány v této době

„Postřižiny“
- vzpomínka na mládí, otčíma, matku a strýce Pepina
- strýc Pepin = charakteristický vábitel
- ústřední motiv = zkracování času a vzdáleností

„Městečko, kde se zastavil čas“
- mělo to být pokračování Postřižin
- postavy z Postřižin, jsou už staří a žijí v domově důchodců
- hl. hrdina – sám autor
- rok 1948 jim vzal kus života
- uvědomil si, že by toto dílo nemohlo vyjít, a proto náměty přepracoval do 2 jiných →
→ „Krasosmutnění“, „Harlekýnovy miliony“

„Obsluhoval jsem anglického krále“
- obsluhoval jsem anglického krále = perfektně odvedená práce
- psáno ich-formou
- hl. hrdina – Jan Dítě – sledujeme jeho život od mládí až do stáří
- pracuje v restauracích a sní o tom, že si založí vlastní restauraci
- později byl hrdina nepravdivě obviněn z krádeže, pokusí se o sebevraždu, ale byl zachráněn
- oženil se s Němkou, zanevře na přátelé
- později si založí luxusní hotel za peníze, které získal prodejem vzácných známek, které jeho žena ukradla za války Židům

3) 80. léta

„Slavnosti sněženek“
- děj se odehrává kolem chatové oblasti v Kersku
- pochopení pro obyčejné lidi
- úsměvný pohled na drobné lidičky

„Příliš hlučná samota“
- příběh pracovníka sběrných surovin Haňťi
- před slisováním si všechny knihy přečte, a tím se vzdělává a obohacuje svou prostou duši

trilogie „Svatby v domě“
„Vita nuova“
„Proluky“
- jednotlivé díly vyprávěny autorovou ženou Eliškou, zachyceny různé historky z autorova života.

Labels:

Wednesday, April 02, 2008

„Mladý muž a bílá velryba“
- děj se odehrává v chemické továrně v Ústí nad Labem
- laborant Břéťa umírá při ověřování chemického pokusu pro svou lásku Editu, která potřebuje ověření pokusu, aby se stala ředitelkou výzkumného ústavu

„Radost až do rána“
- kritizuje socialistický způsob života

„Generální zázrak“
- generální zázrak = láska → má být jediným východiskem z pracovního stereotypu

„Muka obraznosti“
- silné autobiografické rysy

3) žánrová oblast sci-fi – z období totalitního systému

„Pokušení A-ZZ“
- ukazuje lidstvo v 21. století

„Romeo a Julie 2300“

„Země žen“

„Válka s mnohozvířetem“
- politicko-ekonomické


4) erotická tematika

„Playgirls 1“
„Palygirls 2“