Saturday, January 12, 2008

Jaroslav Vrchlický

(1853–1912) vl. jm. Emil Frída
- přes 80 původních básnických sbírek
- překladatel (ještě více než sbírek) – chtěl přiblížit světovou literaturu
- velmi dobrý dramatik, kritik, ne už tak dobrý prozaik – román Loutky, Barevné střepy
- sledoval překlady k doplnění mezer v české lit
- o něm kniha „Za trochu lásky“
- narozen v Lounech, otec kupec, těžké poměry  dali Jar. na výchovu k strýci kováři, tam ho vychovávala babička – říkala mu pohádky…
gymnázium v Klatovech (už je zajímá o literaturu), obdivuje Nerudu, pak kněžský seminář (po půl roce odešel) filosofická fakulta (dokončil), po studiích rok v Itálii jako vychovatel, pak učitel, tajemník čes. techniky, profesorem na pražské un.
přátelil se se Sofií Podlipskou (sestra Karoliny Světlé), vzal si její dceru Ludmilu manželství šťastné, pak krize – odraz v tvorbě
- získal mnoho významných poct
- pochován na vyšehradském Slavíně
„Noc na Karlštejně“ – veselohra – hl. postava Karel IV., ze 14. stol.